ĐÔNG VỀ

Cành cây trụi lá đứng giữa trời ,
Gió cuốn mưa gào đánh tả tơi .
Vỗ ngực anh hùng nơi núi vắng ,
Xuống tay cứu khổ ngút ngàn khơi .

Đêm đông heo hút ào ào thổi ,
Tê buốt lòng em quá rã rời .
Tuyết phủ rừng thông màu trắng xoá ,
Hồn trôi lạnh cóng chốn xa xôi …