*65 / ĐỘC TÀI THAM Ô MƠ HỒ DÂN CHỦ

Anh có về miền quê sỏi đá ,
Bên luống cày lá mạ xác xơ .
Bao trẻ thơ đói sữa khóc chờ ,
Chẳng thấy mẹ đâu tảo tần cơm áo …!

Bốn mươi năm ngập chìm dông bão ,
Mà chính quyền bát nháo tham ô !
Công Đảng ta xây dựng Cơ Đồ ,
Nên ra sức cơ hồ vơ vét …!

Bốn triệu tên ngày đêm lấm lét ,
Bày lắm trò đục khoét tài nguyên ?
Chia tay nhau cái thứ chuyên quyền ,
Hà hiếp nhân dân mọi miền đa thán !

Từ buổi anh đi quê nghèo thê thảm ,
Cơm nào có ăn khổ nạn điêu linh ?
Con sông xưa sóng đổ gập ghềnh ,
Dưới bóng trăng mờ chênh vênh đầu gió …

Chốn xa phương cuộc đời thi thố ,
Xó nhà lam lũ đâu chỗ nương thân .?
Chúng đưa dân khốn đốn cùng bần ,
Để dễ bề đè đầu cỡi cổ …!

Trở lại đây bên bờ sóng vỗ ,
Cảnh điêu tàn lố nhố khắp nơi …!
Quanh quê ta tứ phía vùng trời ,
Rồi sẽ thấy cuộc đời bao nã …!

Anh hỡi anh miền xa xứ lạ ,
Có quay về nấn ná được chi …?
Gian tham một lũ trị vì ,
Thi nhau ăn cướp cần gì dân oan ? …!

Bọn Tàu Ô lan tràn đất nước ,
Tay Phú Trọng bán trước đi rồi …?
Bây giờ chỉ biết than ôi ,
Người ta sợ chết mở lời dám đâu …?

Cả bè chăn trâu gồm thâu cát cứ ,
Suốt tháng ngày tranh thủ thị uy .
Tự tung tự tác cũng vì ,
Gom tiền bỏ túi tẩu đi nước ngoài ….!

Ả Kim Ngân ra oai Chủ Tịch ,
Quân bù nhìn xua nịnh nâng bi .
Nghị viên Quốc Hội ù lì ,
Họp hành ngủ gật biết chi nước nhà …?…!

Fuck ma dê lây la đầu niểng ,
Thủ Tướng gì chỉ khiến dân khinh !
Đứng đi cái bụng chình ình ,
Con mắt le lé mình lùn lui chui …

Đúng ghê ba đứa chồn lùi ,
Sắm lồng để nhốt cả đời bọn bây ?
Trọng Quang Fuck niểng bậc thầy ,
Chơi không đủ ngứa mặt dày Kim Ngân …

Để cho dân cùng bần chửi rủa ,
Nhục thôi rồi từ thủa Đảng sinh …!
Xây lên căn cứ Ba Đình ,
Ê a nghiên cứu ” quy trình ” tham ô ? (1)

Mưu mô xưng Thánh anh Hồ .
Thừa cơ bóc lột đổ hô cha già …? (2)
Một nòi gian ác ba hoa ,
Nói ra hôi thối Đảng nhà vỗ tay …

Này anh nghe giải bày đôi việc ,
Của nước mình tha thiết trông mong ?
Làm sao cứu vớt giống dòng ,
Bình An Dân Chủ nuôi lòng Tự Do …

(1) ” Quy Trình ” với Cộng Sản có nghĩa là cái luật đảng cho phép Đảng viên được làm ví dụ như tham ô , hối lộ , giết hại dân , cướp đất chia tay , cha truyền con nối trong gia đình nắm chính quyền …nói chung là những gì gian ác , hà hiếp bóc lột thối tha thì đảng giành hết…
(2) Đổ hô : nghĩa là đổ thừa

Antioch , California Ngày 29 tháng 10 năm 2016

Sent from my iPad