*114 / THÂN PHẬN CHIẾC TÀU

Cất bước nặng nề qua nhiều trạm ,
Não nề ì ạch kéo toa đi .
Có những lúc mưa dồn gió thảm ,
Cặm cụi tuôn rơi chẳng nghĩ gì .

Mỗi sân ga tiếp nối đoạn đời ,
Tạm biệt xa nhau giọt sầu rơi !
Có kẻ đứng nhìn nhau trân trối ,
Vẫy tay ấm ớ không nên lời .

Chất nặng đầy toa đủ hạng người ,
Tóc xanh , đầu bạc lẫn tàn hơi …
Kề vai tiếc nuối từng giây phút ,
Siết chặt vòng tay gượng nụ cười .

Kèo kẹt đong đưa nghiến nặng nề ,
Buồn phiền èo ọp ngó lê thê .
Phì phà kêu la bay phùn phụt ,
Cho hả tâm can ụ tiếng còi .

Người lên kẻ xuống ở sân ga ,
Mỏi mệt thân tra chẳng muốn là …
Mặc trường đời bon chen cấu xé ,
Cũng tàn một kiếp sống bôn ba .

Đôi nhân tình ôm chầm thin thít ,
Anh đi cách trở cõi lòng đau …!
Nức nỡ khói lên cao mù mịt ,
Tạm biệt chia phôi lỡ chuyến tàu …

Quay về lẻ bóng vắng yêu thương.
Nhớ nhung vời vợi nỗi đoạn trường .!
Lầm lủi vào dần trong bóng tối ,
Xục xịch lăn trên một tuyến đường …

Antioch,California Ngày 18 tháng 02 năm 2017