NHỊP CẦU LỠ

( Hoạ theo vần thơ ” Nhịp Cầu Lỡ ” của Nữ Thi Sĩ Minh Hiền )

Chiều buông rơi mình ai đơn lẻ ,
Em thương yêu bóng rẽ ngã sầu …!
Lệ dài lã chã tuôn đau ,
Vọng trông bến đợi nhịp cầu đưa chân …!

Mãi ngóng xa nỗi lòng tha thiết ,
Ôi lạnh lùng gối chiếc chờ mong .
Yêu đương một dạ mơ mòng ,
Nào ai nỡ để đêm chong ngọn đèn …

Trời âm u ngoài rèm sương phủ ,
Anh mơ màng giấc ngủ cô đơn !
Hồn trôi bay bổng chập chờn ,
Tìm em chẳng thấy giọt buồn châu sa …!

Antioch , California Ngày 30 tháng 5 năm 2016