CHỮ “SĨ” và những Bài Họa

BÀI XƯỚNG : CHỮ “SĨ”

Chữ “Sĩ” tha hồ xứ sở này,
Mua danh bán tiếng dẫu không hay.
Văn thơ mấy đoạn đăng Thằng Mõ, *
Khán giả loe ngoe độc tấu hài.
Nghệ thuật sơ sài tôn thánh chúa,
Chiêm tinh lẩm cẩm đoán cầu may.
Cho hay mấy khứa hư danh hão,
Láu táu rằng ta bậc sĩ tài.
Trần Đông Thành (11/01/2017)
*Tên của 1 tuần báo đầu tiên ở San Jose, CA.

BÀI HỌA 1 :

Từ khi lưu lạc đến nơi này,
Sĩ tử vai hề diễn cũng hay!

Mấy đoạn thơ thô đăng lếu láo,
Đôi câu văn cộc diễn vai hài.
Văn thơ cóc nhái tôn thần thánh,
Giải đoán riêu cua tưởng gặp may.
Ngẫm nghĩ dối gian mau lộ mặt,
Văn thơ giả hiệu dám tranh tài.
HỒ NGUYỄN (01-11-17)

BÀI HỌA 2 : 

Kẻ thích ba hoa đến chốn nầy
Danh hư tiếng xấu cũng khoe hay
Văn thơ mấy chữ hay làm dáng
Độc giả xem chơi thấy cảnh hài
Diễn xuất vô duyên khen nức nở
Người xem ngớ ngẩn chỉ cầu may
Hư danh mấy lão đâu cần biết
Kẻ thích người khen tưởng có tài
HƯƠNG LỆ OANH ( 02/11/17 )

BÀI HỌA 3 : LOẠN SĨ

Thời nay chữ nghĩa loạn rồi này :
Đủ thứ tầm phào cứ tưởng hay !
Ca hát vài câu, thành nghệ “sỡi”,
Chọc cười mấy cái xướng danh hài !
Thơ văn phóng bút qua cơn rủi,
Bói toán mò càn gặp vận may.
Toe toét tự phong, xưng kẻ sĩ,

Mánh mung đấu đá cố khoe tài !
Con Gà Què

BÀI HỌA 4 : SĨ TỬ HỘI NGỘ

Chữ sĩ trang nghiêm chứng sử này
Trường thi phú quý áng văn hay
Danh gia mỹ thuật chuyên viên ảnh
Sự nghiệp lừng vang bức lụa hài
Thái Tổ anh hào khi lập quốc
Tân Thanh tuyệt phẩm : Kiều không may
Công dày cộng đức bàn nhân kiệt
Vạn cổ lưu danh cống hiến tài
Vô Danh

BÀI HỌA 5 : LOẠN SĨ

Đố ai loạn quá sĩ nhà nầy ,
Hạ cám thượng vàng sĩ cũng hay .
Đậu hũ trong đầu : anh ngục sĩ ,
Hẹn lần : khất sĩ thiệt khôi hài .