ÂY NÈ THẦY / MỪNG AI LÊN TIẾNG

ÂY NÈ THẦY

Bớ lão Hồ Xưa réo gọi chi?
Bần thần đệ thở một hơi khì.
Già ơi! Hô hấp còn ngon lắm,
Bác sĩ sờ lưng ngóng tí ti.
Vội vã về nhà khoe hiền nội,
Diêm vương số tử đợi thời kỳ.
Gà Què sánh bệnh Xì Que ấy,
Có khác gì đâu “Ta” với “Mi”.
Xi Cà Que

MỪNG AI LÊN TIẾNG

Nhớ ai nhắc gọi chớ là chi,
Mừng quá nghe lên tiếng..thở khì.
Sức dẫu có mòn tay vẫn quậy,
Óc dầu cố giữ trí mòn ti.
Chưa chi báo vội cho hiền nội,
Bả phát hiện ra lỡ cũng kỳ.
Im tiếng Gà Què lo lắng quá,
Hỏi xong liên lạc nhớ nghe “mi!”
Hồ Nguyễn

 

Trở về => Thơ Trần Đông Thành 1

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s