Trang Ông Giáo Già

 

44 –  Sức Mạnh Của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại

43 – Nhìn lên Cúi xuống…

42 – Đọc thơ Thôi Hiệu

41 – Tiếng Hò Hồi Sinh

40 – Tách Trà Mười Sáu Tháng Giêng

39 – Happy Valentine

38 – Nén Nhang Kính Dâng Hương Linh Cố Tổng Thống Trần Văn Hương Trong Ngày Giỗ Năm Thứ 35

37 – Khai Bút Đầu Xuân Đinh Dậu / 01282017

36 – Cảm Ứng Ngày Đưa Ông Táo

35 –Tàu Cộng Hốt Hoảng / Người Trung Hoa Đài Loan và Hải Ngoại Chờ Trưng Cầu Dân Ý

34 – Đầu Năm Ngộ Đời

33 – Quốc Tang “Ba Đình” Những Chiếc Đinh Đóng Trên Quan Tài Chờ Chôn CSVN

32 – Tạ Ơn

31 –  Con Chuột Trịnh Xuân Thanh , Chiếc Bình Nguyễn Phú Trọng

30 – Bầu Cử 2016 (“I voted 2016”)

29 –  Rượu Mời Lão Bút

28  –  Đại Họa Người Tàu Trên Đất Việt

27 – Sacramento Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy

26Bắc Thuộc Formosa & Đại Nạn “Công An Phiệt”

25Độc Tố Đỏ Formosa

2441 Năm Quốc Hận Đại Nạn Công An Phiệt & Miền Nam Bị Phá Nát Lần Nửa

23 – Thắp Đèn Tâm An

22 – VC Ráng Làm Người Tử Tế (?)  

21 – “Trò Chơi” Hiến Pháp, “Cây Dù” Trung Quốc Và “Nỗi Sợ” Của Công An Phiệt     

20 – Thư Cho Con:Bốn Mươi Năm Bước Tới… Bước!_Giáo Già. 

19 – Thư Cho Con: Những Con Ếch Luộc Và Hiện Tượng Nguyễn Ngọc Ngạn

18 – Chiếc Áo Tập Cận Bình Trên Lưng Nguyễn Tấn Dũng_Giáo Già.

17 – Con Đường Tháo Chạy Của Đại Gia Đỏ_Giáo Già.

16 – Viên Đạn Trong Bụng Phùng Quang Thanh Cảnh Cáo Bọn Thái Thú Phản Bội_Giáo Già.

15 – Tưởng Niệm Năm Thứ 25 Năm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy_Giáo Già.

14 – Hoạn Lộ Nguyễn Tấn Dũng Và Thông Điệp Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden Dành Cho CSVN_Giáo Già .

13 – Thư Cho Con:Văn Hóa Giáo Dục Việt Cộng Dạy Con Người Tàn Ác, Mất Nhân Tính_Giáo Già.

12 – Thư Cho Con:Từ “Chuyển Hóa” Đến “Lật Đổ Chế Độ” Góp Ý Của “10” Với Thư Cho Con Ngày 5 tháng 9 năm 2015_Giáo Già.

11 – Thư Cho Con:Diễn Biến Những Bước Lùi Và Con Đường Tháo Chạy Của VC _ Giáo Già.

10 – Thư Cho Con :Nguyễn Ngọc Ngạn Trên “Đại Lộ Đỏ NQ 36” _ Giáo Già.

9 – Trừng Phạt Kẻ Chửi HCM_Giáo Già.

8 – Tập Cận Bình Điểm Danh Thái Thú Và Cái Mánh Của Nguyễn Tấn Dũng Giáo Già.

7 – ISIS Khủng Bố & VC Khủng BốGiáo Già.

6 – Thằng “Chó Đẻ” VC_ Giáo Già.

5 – Thư Cho Con :Trái Banh Tới Vòng Cấm Địa, trước khung thành VC_Giáo Già.

4 – Sóng Dưới Đáy Sông_Giáo Già.

3 – Thư Cho Con:Nhận Diện Công An CSVN Trần Đại Quang_Giáo Già.

2 – Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lăng Miền Nam Lần Nữa_Giáo Già.

1 –  Con đường Thái Thú Nguyễn Phú Trọng_Giáo Già.