Hoài Vọng …

Đoản Khúc Giao Mùa

ĐƯỜNG LUẬT – NGŨ ĐỘ THANH

Đoản Khúc Giao Mùa
Tà dương ngã bóng trải lưng đồi
Lữ khách bên trời tửu nhạt môi
Bởi chạnh hồn quê còn nhớ mãi
Vì thương đất mẹ đã xa rồi
Mưa đời mấy chập vùi thân lẻ
Bão lệ bao lần trở giấc côi
Gặm nhấm bi sầu trong cảm nghĩ
Chân tình vẫn thắm chẳng hề nguôi
Bóng Mây

Hoài Vọng …
Chỉ một mình ta giữa núi đồi
Men nồng vẫn chẳng ấm bờ môi
Người xưa biết thuở nào tương hội
Cảnh cũ từ đây cách biệt rồi
Quốc hận nhòa theo triền bão nổi
Gia thù cuộn lấp mảnh hồn côi
Bao giờ chuẩn hợp vòng tay nối
Bởi tự bi sầu há dễ nguôi !
Thiên Hùng