*229 / NỐI LẠI TÌNH XƯA

Thật quá ê chề đời em băng giá ,
Thấy sao xa lạ gặp được lúc đầu.?
Chiều hôm man mác gió thổi về đâu ,
Em sụt sùi âu sầu bối rối .!

Chúng ta nghèo nàn nhà tan trôi nổi ,
Đi lang tháng ngày tháng tối trưa .
Bỏ quê hương mười mấy năm thừa ,
Lạc lối nhau trong hè mùa đỏ lửa …? (@)

Kỷ niệm ngày xưa làm cho lệ ứa ,
Nhìn len lén không dám ngẫng đầu …?
Em tàn tạ gặp cảnh nương dâu ,
Bán vui cho người mơ cầu sự sống .!

Bom đạn chẳng nề hằng đêm đổ xuống ,
Chạy lên đô thị tình huống tả tơi .
Anh vào quân đội sương gió cuộc đời ,
Cách trở lâu rồi xa vời thương nhớ .?

Hỏi tên em hành quân xóm nhỏ ,
Tìm kiếm hoài chẳng rõ ân nhân .?
Gặp nhau đây quá khứ bất cần ,
Hãy cùng nhau tương thân dâu bể …

Mơ thấy anh mồ hoang vắng vẻ
Khóc ngậm ngùi như kẻ lên ba …!
Mình chia tay thưở ấy lệ nhoà
Trời thương thay tình ta chưa mất hẳn …?

Áng mây chiều âm u trong nắng ,
Em bằng lòng núp bóng dưới anh .
Như chim có tổ ca hót trên cành ,
Tiếp nối yêu đương trọn tình ân ái …!

(@) Trận đánh mùa hè đỏ lửa năm 1972 , trên đường
chạy giặc từ Quãng Trị vào Huế giữa Quốc Lộ số 1 Cộng
Quân pháo kích chận đường thoát hiểm của nhân dân ,
giết chết hàng ngàn người vô tội …Sau đặt tên là :
” Đại Lộ Kinh Hoàng ” còn ghi trong lịch sử .

Antioch , California Ghi lại ngày 02 tháng 3 năm 2016