SAU BUỔI TAN TRƯỜNG

Sau buổi tan trường gót kéo lê ,
Bụi tung theo bước giẫm chân về .
Nặng nề nghe dấu in trên lá ,
Nhẹ thoáng mây bay phủ tóc thề …

Giọt nhớ lăn tròn trên má phấn ,
Tình loang gối mộng bến đam mê …
Anh đi bỏ lại nhiều mưa nắng ,
Nhỏ lệ sầu thương cả nẻo về .!