DUYÊN PHẬN NÀO ĐÂY

15822728_1719147081667320_5693649622273225859_n

Chẳng biết vì sao ta gặp nhau,
Cớ chi duyên phận buộc se vào.
Ngày xưa mặt mũi nào ai biết,
Thuở ấy hình hài có thấy đâu!
Bởi nét mến thương khâu kết lại,
Do tim quấn cuộn suối yêu trào.
Tình đâu vương vấn cho nhung nhớ,
Cái phận duyên nào gắn buộc trao?
HỒ NGUYỄN (08-01-2017)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

*     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s