*83 / XƯỚNG *82 / NHỚ THƯƠNG AI . . .

*83 / XƯỚNG
( Hoạ theo vần thơ Nữ Thi Sĩ Bình An )

Trăng khuya rũ bóng thấm lệ sầu ,
Nỗi buồn cô quạnh tàn canh thâu …!
Sao nỡ vô tình đành cất bước ,
Nghĩa sâu cùng tận mãi về sau ..!

Antioch , California Ngày 24 tháng 11 năm 2016

===========

*82 / NHỚ THƯƠNG AI . . .
( Hoạ theo vần thơ ” Yêu ” của
Nữ Thi Sĩ Phạm Hoàng Oanh )

Đêm mù sương soi vành trăng khuyết ,
Gió lùa vào lạnh chiếc hồn đơn …
Miên man giấc ngủ chập chờn ,
Mơ vòng môi ấy ngọt thơm hương tình …!

Anh thao thức trở mình tĩnh giấc ,
Mắt mơ màng tiếng nấc em yêu !
Thương sao hình dáng mỹ miều ,
Xa trông vời vợi sớm chiều nhớ ai …!…?

A tộc , California Ngày 24 tháng 11 năm 2016