Ngư dân miền Trung biểu tình bằng xe máy

 

2000 người dân biểu tình yêu cầu “Formosa cút khỏi Việt Nam”

 

Việt Nam Đau Thương – Timeline | Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s