Họa Thơ Hồ Xuân Hương : THƯƠNG

1471332434-phu-nu-ngoai-tinh-1

THƯƠNG

Há dám thương đâu kẻ có chồng,
Thương vì một nỗi hãy còn không.
Thương con cuốc rũ kêu mùa Hạ,
Thương cái bèo non giạt bể Đông.
Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới,
Thương vợ chồng Ngâu cách mặt sông.
Ấy thương quân tử thương là thế,
Há dám thương đâu kẻ có chồng.
Tác giả Hồ Xuân Hương

images
HỌA:

Làm sao thương kẻ cạnh bên chồng,
Khổ nỗi thương vì đang trống không.
Thương cuốc rũ kêu than ngóng Hạ,
Thương bèo trôi giạt bể tìm Đông.
Thương cha mẹ nhện vương tơ rối,
Thương vợ chồng Ngâu cách biển sông.
Quân tử thương là thương thế ấy,
Làm sao thương kẻ cạnh bên chồng.
HỒ NGUYỄN (06-01-16)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

*     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s