*425 / TRƯỜNG TIỀN YÊU THƯƠNG ĐOẠN TRƯỜNG NGAO NGÁN

Nằm trên Hương Giang phơi mình trắng nõn ,
Nhan sắc mặn mà mơn mởn thua ai ?
Mà sao số phận đau đớn lạc loài ,
Nắng dãi mưa dầu u hoài chua chát !

Nối giữa đôi bờ sông sâu bát ngát ,
Đã lỡ cưu mang thân xác cây cầu .
Trường Tiền mấy nhịp từng trải bể dâu ,
Cam chịu nặng nề mình đau chuyển bước …

Tháng năm dài trên dòng đời lũ lượt ,
Những chuyến đò xuôi ngược tận biển khơi .
Vác mặt trông nhau cúi lặng nhìn trời ,
Vĩnh biệt ra đi ngàn đời xa ngái …

Cuộc sống kéo dài gặp nhiều ngang trái ,
Chiến tranh ào ạt bao cảnh dãi dầu .
Quân đổ hàng ngang xuống bến Văn Lâu .
Thân thể tan hoang điêu tàn xơ xác …!

Mậu Thân tràn về tàn quân Cọng Sản ,
Trên đường tháo chạy cố rán phá cầu .
Thật đắng cay tan tác buồn đau ,
Trường Tiền yêu thương vùi sâu kiếp nạn …!

Chơi vơi giữa dòng tuông rơi bom đạn ,
Tội tình chi gánh vạn đoạn trường !
Thân thể suy tàn thật quá tang thương ,
Cuộc đời tươi vui dập vùi sương khói …

Khổ cho lòng người ngày đêm mong mỏi ,
Cây cầu thương yêu nối lại đôi bờ .
Những buổi chiều vàng vắng nón bài thơ ,
Trông theo đôi bờ bơ vơ nhỏ lệ …!

Đất nước Miền Nam gặp nhiều dâu bể ,
Quân giặc tràn vào bất kể nồi da ?
Tha hồ chém giết điêu đứng thật là ,
Cướp của dân lành mang ra làm vốn ?

Bốn mốt năm trời người Nam khốn đốn ,
Chúng ùa vào như chốn rừng hoang !
Phân chia giành giật ra vẻ ngang tàn ,
Sống chết mặc bây vòng vàng cướp hết …

Lũ đói cơm ngoài Bắc dỡ chết ,
Sống đọa đày khô đét thiếu ăn !
Vô Nam sung sướng triệu phần ,
Ba hoa nói dốc lòi thân ngu đần ….

Tội chưa ơi mất dần sông núi ,
Bán cho Tàu lòn cúi bưng bô .
Còn chi đất nước cơ đồ ,
Một bầy khuyển mã Cọng Hồ súc sinh …

California USA ngày 10 tháng 4 năm 2017