TRĂNG THỀ 


Cớ sao ra ngẩn vào ngơ 
Đợi chờ ai đó bến mơ chưa về 
Hãy còn biền biệt sơn Khê 
Bên kia bến nước trăng thề bơ vơ 
Bến mê thuyền vẫn neo bờ
Trăng non luống những thẩn thờ phương xa
Hương Lệ Oanh

Trở về :  Thơ Hương Lệ Oanh

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s