Bất chợt


Sân trường đã vắng bóng người xưa
Bóng Mát Sân Trường bông cỏ thưa
Ngày trước hoa râm nhiều bóng mượt
Nay thời hoang dã dưới cơn mưa
Ai xui ai khiến ra nông nỗi
Tài tử ngang qua quạnh đất bừa
Chỗ ấy bây giờ đồng hoang vắng
Nhà nông vắng bóng để nương thừa
*XCQ
5/27/2017

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành