*443 / MỘNG XA VỜI

Yêu mến nhau mối tình sống mãi ,
Em ơ thờ ngày tháng đợi mong .
Nặng ân tình vòng môi ân ái ,
Âu yếm thương trao ngập cõi lòng …

Suối tóc mềm mê hương hoang dại ,
Làm ngây ngất mơn trớn dạt dào .
Thân nõn nà thâu đêm oằn oại ,
Ngàn khơi lộng gió sóng lao xao …

Nỗi cô đơn bóng rũ bên đường ,
Hồn lênh đênh bể ái yêu đương .
Thuyền tình chơi vơi lồng lộng gió ,
Em trông chờ bến vắng ngàn phương .

Trời cao xui khiến khéo cơ cầu ,
Vì ai ngang trái vạn niềm đau !
Xa mặt cách lòng đời heo hút ,
Tàn canh ôm mộng nhỏ lệ sầu …!

Hết rồi người yêu đi biền biệt ,
Em về chốn cũ ngọn đèn chong .
Đọc những dòng thư lời tha thiết ,
Còn gì đâu nữa để mà mong …!

Antioch,California Ngày 13 tháng 4 năm 2017