Tượng Thúi

 

Phố rộng, người đông khách bộ hành

Công viên xinh xắn bóng cây xanh

Đường hoa Nguyễn Huệ thơm Hồng Lạc

Nghiệp đế Quang Trung diệt Mãn Thanh

Loạn thế đảo điên bầy xấc xược

Bày trò trơ tráo đám lanh chanh

Tượng thằng bán nước đem ra đặt  

Mưa dội bao ngày vẫn thấy tanh.

Hồng Hà