HÀO KHÍ MÊ LINH

HÀO KHÍ MÊ LINH  

 

Từ lúc thay chồng gánh nước non

Cùng em chung một tấm lòng son

Thù nhà nung chí ngày vay trả

Nợ nước ra tay lúc mất còn

Trống thúc xua quân thù bạt vía

Gươm vung phơi xác giặc kinh hồn

Mê Linh chiến tích ngàn năm vẫn

Mãi sáng muôn đời với cháu con.

 HỒNG HÀ