*427 / CON SÔNG

Em là con sông trôi đi muôn ngã ,
Sóng dập dồn vội vã quãng đường xa .
Cuốn theo con nước thật khổ quá là ,
Đến cùng đại dương tuông ra ròng rã …

Vỗ ầm ầm dâng trào biển cả ,
Chuỗi đường đời tá lạ ở ngàn khơi .
Nỗi niềm đau đớn chẳng nói nên lời ,
Ngọt ngào thân em chôn vùi mặn chát …

Cơ hội thành mây đi tìm gió mát ,
Em bay về nguồn ào ạt xuống sông .
Cuộc sống chi đâu đau khổ chất chồng ,
Số phận long đong mang dòng nước lũ .

Lan rộng mênh mông ruộng vườn vây phủ ,
Hiểm họa nơi nơi nhà cửa nát tan !
Xô ngập trường thành đất lở đê tràn ,
Nhân gian chết chìm vô vàn đau xót  !

Cũng vì thiên tai mưa trào gió buốt ,
Ráng đổ cho đầy lũ lượt vì đâu ?
Nên phải buông xuôi con nước qua cầu ,
Cảnh vật tiêu điều âu sầu đau khổ …!

Cuộc sống nguy nan dân làng than thở ,
Vũ trụ quay cuồng xoay xở vạn năng .
Màn trời chiếu đất trước cảnh điêu tàn ,
Mặc cho bể đời tan hoang dậy sóng …!

Đất nước lầm than vào tay giặc Cọng  ,
Càng thêm điêu đứng ước mộng tham ô .
Cha con đảng đót đồng loại hồ đồ ,
Bắt nạt dân oan nhào vô ăn cướp !

Miền Nam nát tan dân Bắc nườm nượp ,
Bốn triệu thằng tươm tướp di dân .
Bao nhiêu đất đai nhà cửa chia phần ,
Bắt chủ vô lao nhà phân tao lấy …

Hỡi bọn bây một loài dơ dáy ,
Đói lâu ngày khỉ cháy lai căn .
Hôi tanh mùi thú nặc nằng ,
Dân Nam khinh bĩ coi bằng súc sinh …

Làm con sông bồng bềnh trôi nổi ,
Sống đoạ đày gió thổi mưa sa .
Khổ thay Tổ Quốc sơn hà ,
Cọng nô Trọng lú bán qua cho Tàu …

Antioch ,California Ngày 11 tháng 4 năm 2017