TIẾNG ĐÀN

Ôm đàn mang tiếng kiếp cầm ca ,
Đeo đẳng đêm ngày như bóng ma .
Trầm bổng du dương sau tiếng hát ,
Ngân nga vang dội vọng gần xa …

Ai người ngây ngất như say đắm ,
Thức tỉnh lòng mê kẻ vắng nhà .
Ngái ngủ nghe đàn sao trống trải ,
Âm vang thiếu vắng giọng người ca …