NGHỈ HƯU NON

 

Hãng bắt về hưu tuổi sáu mươi
Trong lòng ấm ức vẫn phải cười
Pension (*) chỉ lãnh hơn một nửa
Tiền hưu chưa có, chạy ngược xuôi…

Phải tìm job khác, tội thân già
Đơn nộp tùm lum, vẫn nằm nhà
Buồn đời, “tu bình” cho say xỉn
Vui sướng riêng mình với đàn ca…

Xúi vợ nghỉ việc đã nhiều năm
Lủi thủi vác cày một mình làm :
Không dư, chẳng thiếu, tiền rủng rỉnh …
Lúc này mới biết đã tính lầm !

Thôi đành chờ đến tuổi sáu hai
Lãnh đại hưu non, có tiền xài
Đợi làm chi tới khi sáu sáu (**)
“Bán muối” lúc nào, ai có hay !

Phong lưu thôi tạm xếp từ đây
Cà kê dê ngỗng cần đổi thay
Quán xá, nhà hàng, tháng vài bữa
Từ nay đành tập sống thế này !

Tuấn Râu

Chú thích riêng cho các bạn không sống ở Mỹ :

(*)Tiền hưu riêng của một số hãng xưởng tư nhân, hoặc cơ quan
chính phủ bên Mỹ
(**)Đúng tuổi về hưu của người trong bài, theo luật Mỹ (từ 65-67 tuổi,
tùy năm sanh)

 

Trở về >>> Thơ Tuấn Râu Thơ Nhiều Tác Giả  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s