VIỄN KHÁCH

Trên đường khúc khuỷu gập ghềnh đưa ,
Nghe tiếng lung lay ngọn gió lùa .
Vạt nắng hữu tình xanh lá biếc ,
Tiếng đàn vô ảnh cuộn rừng thưa …

Ào ào đổ xuống dòng nhung mượt ,
Văng vẳng vang lên tiếng gọi mùa .
Viễn khách dừng chân trên bờ vắng ,
Mặt hồ lặng lẽ dưới cơn mưa …