NÚI HÀM RỒNG

Trên đường Mỹ Á bước chân về ,
Xóm nhỏ quê nghèo rộn tiếng ve .
Tảng đá trơ mình bên quán vắng ,
Núi cao thẳng đứng dưới trời mây .

Lềnh đềnh sóng nước rì rào phổ ,
Nắng đổ mưa rơi chẳng não nề !
Vễnh mặt hiên ngang cùng tuế nguyệt ,
Trông xa vời vợi mặt trời lên …