How To Bypass Facebook and Other Internet Censorship In Vietnam

 

Đây là cách thức phải làm thế nào để vượt rào cản hoặc tường lửa, trước khi FaceBook hoặc Internet bị chận ở VietNam

Xem tại đây :

How To Bypass Facebook and Other Internet Censorship In Vietnam