250 / NGẮN NGỦI CUỘC ĐỜI

( Thăm mộ cha mẹ )

Vi vu dưới cội thông già ,
Nghe hồn bay bổng trên tà áo lay .
Rừng thu lá đổ chất đầy ,
Trông con suối chảy bóng mây lờ đờ .

Cây xanh nhuộm đỏ màu cờ ,
Phố buồn nghe ngóng dưới bờ chuột than !
Hiu hắc một bóng soi màn ,
Sầu cô quạnh nhớ hai hàng lệ rơi …

Đêm thâu u uất xa vời ,
Quê nhà mất hẳn rã rời tâm linh …!
Ơn cha nghĩa mẹ sinh thành ,
Tha phương tưởng nhớ mong manh cuộc đời …

Canh khuya gió lạnh bầu trời ,
Trăng treo tròn vạnh sáng ngời không gian .
Chìm trong giấc mộng bàng hoàng ,
Hành trình ngắn ngủi dặm đàng bảy mươi …

Antioch , California Ngày 27 tháng 4 năm 2016