TÌNH HỜ LÀ TÌNH CHẾT

TÌNH HỜ LÀ TÌNH CHẾT

Tình hờ tình chết phải không em?
Như giọt mưa thưa rớt bậc thềm.
Như chiếc lá khô rơi dốc ngược,
Như tre trốc gốc sụt sùi đêm.
Như chim lẻ bạn kêu chiều thảm,
Như nắng te tua ngóng gió mềm.
Hờ hững nghĩ tình hờ chẳng trọn,
Chơi vơi tẻ nhạt khiến buồn thêm.
HỒ NGUYỄN (08-10-17)

Bài cảm tác :

(Ngậm ngùi qua thi phú “Tình hờ” của thày HX)
*
Đúng đó tình hờ sẽ chết thôi
Thương ai ai biết để qua rồi
Mình mình lưu luyến thêm sầu khổ
Đấy đấy thuyền buồm vạt nổi trôi
Bướm trắng tình hồng tan bóng nguyệt
Tương tư thức giấc dạ bồi hồi
Dằng dai gặm nhấm mòn thân thể
Khúc oán tình hờ nắm mộ côi
*Trần Đông Thành (10/12/2017)
Đọc thêm >>> Thơ Trần Đông Thành

*
Trở về >>>Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1
Thơ Thầy Hồ Nguyễn  – HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s