Hình xưa Cú lừa lịch sử: “Các anh về chuẩn bị lương thực mười ngày.”

 

Mời bấm vào link dưới đây để xem

http://namrom64.blogspot.com/2013/01/hinh-xua-cu-lua-lich-su-cac-anh-ve.html?spref=fb