ÂU YẾM

 

Ai nói yêu em cái nợ trần ,
Ngày đêm dan díu với ái ân .
Lạnh lùng lá rũ đưa trên gió ,
Vây phủ vòng tay ấm lại lòng .

Xuống tận tâm can nghe rạo rực ,
Phập phồng hồng phấn tợn lên mây .
Cùng nàng âu yếm dìu trong mộng ,
Trăng tỏ đường về dưới bóng cây .

Antioch , California Tháng 6 năm 1988