Đừng Chờ Mong

boat-on-river-autumn-in-japan-wallpapers-1680x1050

Có phải là tình yêu
Vỡ oà trong một thoáng
Hay chỉ cơn gió thoảng
Mong manh sợi nắng chiều

Tình dù như cơn sóng
Dâng ngập cả hồn ta
“Bến mơ dù thiết tha
Thuyền ơi đừng chờ mong”*

HHM

*trích Con Thuyền Không Bến của Đặng-thế-Phong

 

 

Trở về  >>> Thơ  HHM * Thơ Nhiều Tác GiảHOME