TÌNH MÃI ĐẸP SẮC THU

Ba mươi năm hội ngộ… chiều mưa,
Ánh nhìn thắm thiết mấy cho vừa…
Xa rồi quá khứ đầy trăn trở,
Tìm lại hôm nay ước hẹn xưa.
Bên hoa em hát bài tình mộng,
Vọng nguyệt anh hòa khúc giao mùa.
Khoảng cách thời gian như vô nghĩa….
Tình ta mãi đẹp sắc thu xưa…

 (HYH. Thu 2016)