Một gánh măng cụt xứ Lái Thiêu

Một gánh măng cụt xứ Lái Thiêu

Mt gánh thúng măng vai nng mang,
Ch
Hai ku kt my đường làng.
Đ
y vun qu chín mùi thơm phc,
Ch
t đng trong nhà trái ngn ngang.
Ba m
anh em đu phn khi,
Gia đình con cháu c
y mùa màng.
B
n hàng đón gánh v va bán,
Thôn dã chan hòa cu
c sng an.
*Trần Đông Thành

HỌA: BÌNH DƯƠNG XỨ CÂY TRÁI

Quanh năm gánh nng thúng vai mang,
Măng ct đem rao bán khp làng.
Trái chín thoáng mùi bay hp dn,
Thân nù tím tím thúng tràn ngang.
C nhà phn khi mùa say trái,
Khp xóm nng mưa gió chng màng.
Măng ct xBình Dương tôi đó,
Bn mùa cây trái chn bình an.
HỒ NGUYỄN (09-9-17)
Đọc thêm >  Thơ Thầy Hồ Nguyễn
*

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s