Nghe Tin Em Trở Thành Viện Trưởng

 

Chào đón tin Luật Sư Nguyễn thị Thúy đã trở thành Viện Trưởng gốc Việt đầu tiên tại Foothill College, California.

 

Một buổi sáng qua làn sóng phát thanh

Lòng hân hoan ghi nhận một tin lành.

Cô gái Việt khi xưa là em bé tỵ nạn,

Viện Trưởng Đại Học này đã được thành danh.

 

Em chào đời khi đất nước để tang!

Cho tự do,dân chủ, cho độc lập, nhân quyền.

Từ miền đất mới, em vươn lên mạnh mẽ.

Gái nước Việt không hổ với danh mang!

 

Xúc động khi nghe em nhắc cụ Phạm Quỳnh.

Còn tiếng Việt là còn dân nước mình!

Tiếng Việt mang linh hồn dân tộc.

Lý tưởng ấy xin em mãi giữ gìn.

 

Để cho lớp người trẻ ở đây.

Dù đang học theo văn hóa Âu Tây.

“Tôi yêu tiếng nước tôi” còn cất lên tiếng hát.

Truyền thống dân tộc mãi dựng xây.

 

Tôi biết rồi đây trong tương lai.

Nhiệm vụ em sẽ nặng lên đôi vai.

Mời các đồng hương cùng sát cánh.

Cho thơm danh Việt tại quê hương thứ hai.

 

Em, người trẻ đang trả nợ nghĩa ân.

Của một đất nước đang cưu mang.

Món nợ đã được trả đủ lời lẫn vốn!

Để cộng đồng Việt luôn vẻ vang!

Lê Phương Lan