NHẮN VỀ HÀ QUÃNG ( 2 )

Tháng Chạp nơi đây cây chẳng nụ hồng
Chỉ có tuyết giăng trắng cả trời Đông
Quê xa đón Tết cắm cành mai thắm
Tôi thân viễn xứ pháo nát trong lòng
Trời mây tháng chạp cỏ khóc với sương
Như một ngày xưa nhoè nhoẹt đau thương
Nỗi lòng cố khép vào câu kinh kệ
Lệ muối xác anh trôi khắp đại dương…
Hà Quãng quê ta Tết có lạnh không?
Ruộng đồng vẫn xanh? Mai, Đào đơm bông?
Bàn thờ của nội thêm di ảnh bố
Lại thêm thằng Út ngũ vùi biển Đông…
Quà Tết gửi anh một vi tính buồn
Anh Cả hãy xem.. hư, ..thật …, cội nguồn…
Đâu miền nắng ấm, nơi nao giông gió?
Rồi thấy đàn em.. lạc 40 xuân…
Đường về nhà cũ …Ôi! sao thăm thẳm..
Ngày thăm quê nội đoán vẫn … xa xăm..
Các cô chú bác xin chờ …Tết nữa
Cháu hứa về khi… dạ bớt ..hờn căm…
Cháu đón Xuân sang chẳng mứt, chẳng hồng
Chỉ bằng giọt lệ chảy ngược vào trong
Hoà bình đã đến mà sao cay đắng?
Đây ảnh Tết xưa, chung giòng họ Nông.
..
Nông thị.
Feb 14./2015