TÂM LÃNG


Tôi là tôi đó chứ ai đâu,
Ngày tháng thoi đưa nghĩ phát rầu.
Sáng vắng chiều thưa thân ủ dột,
Ngày oi tối rét dạ u sầu.
Ngẩn ngơ cũng nghĩ hồn bay bổng,
Lãng mạn khi lòng đọng lắng sâu.
Hồi hộp mắt xanh mơ nhẹ liếc,
Thì ra …..tâm lãng…. có ai đâu?
HỒ NGUYỄN (02-5-17)

Trở về > Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) * HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)