*731 / NGHẸN NGÀO

Vĩnh biệt người đi ruột quặn đau ,
Mây mù giăng lối phủ ngập đầu .
Quay mặt vẫy nhìn màn lệ ứa ,
Chim đà lẻ bạn biết về đâu …?

Dáo đắc lê thê tìm con dại ,
Trông nhìn ngơ ngẫn quá nghẹn ngào …!
Cha mẹ nghe tin lo hớt hãi ,
Đứt ruột theo ai lệ tuôn trào .?

Đêm khuya gà gáy suốt canh thâu ,
Buồn lo thân tủi phận má đào .
Yêu thương mười năm trời ấp ủ ,
Đành phải ra đi sống dãi dầu …

Mây rầu tức tưởi trào u ám ,
Buồn riêng một cõi ngọn gió đưa .
Nỗi lòng bơ vơ buồn thể thảm ,
Trời cao nức nỡ đổ cơn mưa …!

Từ hôm cách biệt lá xa cành ,
Mộng đẹp ngày xưa vẫn vây quanh .
Hiện về trong mơ hằng đêm ngủ ,
Ôm lòng nhỏ lệ hỡi trời xanh !

Đằng đẵng phương nao đời vắng bóng ,
Cặm cụi bên mành cảnh cô đơn .
Có còn tìm nhau tàn canh mộng ,
Nào lúc âu yếm lẫn giận hờn …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 9 năm 1985