*694 / DẤU ÁI ÂN

( Họa theo vần thơ ” DẤU ÁI ÂN ” của
Minh Thah Nguyễn )

DẤU ÁI ÂN

Đây hoa lá anh đem từ đất mẹ ,
Và trái lành đã hái ở quê hương .
Gió đong đưa tàn tạ kiếp vô thường ,
Vẫn mọng chín còn vương mùi từ thuở …

Hãy lắng nghe tình nồng như tan vỡ ,
Nơi tha phương trăn trở bóng hoàng hôn .
Dấu yêu cách biệt tháng năm mòn ,
Để nhung nhớ sầu thương buồn vạn cổ …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch, California Ngày 15 tháng 01 năm 2018

DẤU ÁI ÂN

Đây hoa lá anh đem từ đất mẹ ,
Đây trái lành anh hái từ quê hương .
Hãy ngắm kỹ hoa bị dập vùi thương năm tháng ,
Hãy cắn trái chín thơm một cái vẫn tuyệt vời .

Để nghe tình nồng tan vỡ ,
Chỉ còn dấu yêu thương hoàng hôn bên sóng dào …

Minh Thah Nguyễn
Nhớ Huế ngày 17 tháng 01 năm 2018