*497 /  HÈ TAN TÌNH HÉO

Ngơ ngẩn nhìn trời dưới vầng mây ,
Trên cao vằng vặc ánh trăng gầy .
Lòng ai se lạnh hồn tan tác ,
Suy nghĩ mông lung thoáng buồn thay !

Hương thu chợt về mùi cỏ úa ,
Mặt hồ lai láng súng tím tràn .
Mùa hè khô cổ tiếng quốc khan ,
Ve sầu im hơi không còn nữa .

Hè tan phượng vỹ chóng phai tàn ,
Đỏ thắm bầu trời đã tiêu tan .
Lá vàng rụng rơi cành trống trải ,
Hồn nương trong gió buồn chứa chan …!

Rặng liễu nghiêng mình bóng xuống dài ,
Mình thon óng ả tận bờ vai .
Em mơ màng trăng mờ than thở ,
Tình yêu chớm nở sớm nhạt phai .

Thui thủi nhớ thương một hình hài ,
Phận đành chuốc lấy cảnh bi ai !
Thôi vĩnh biệt người xa xưa ấy ,
Phòng không trống vắng mối u hoài …!

Antioch,California ngày 17 tháng 02 năm 2015