256 / CÙNG CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM HÀ TĨNH

untitled


Cô giáo ta miền đất Hà Tĩnh ,

Em đau lòng vì cảnh trái ngang .!
Con Dân điêu đứng cơ hàn ,
Thuyền ghe bỏ trống ngút ngàn biển khơi .

Muôn nghìn tấn cá nổi trôi ,
Người người khiếp vía hỡi ôi đứng nhìn ?
Vì sao nhà nước ngồi im ,
Bao nhiêu chất độc bỏ chìm biển sâu ?

 

Formosa , nào ai bán đứng ,
Còn giả khờ lập lửng u ơ …?
Coi Dân như thể trẻ thơ ,
Chính quyền lừa gạt còn chờ nỗi chi …?

Bảy mươi năm tiền Đô chúng để …,
Chia chác đều mặc kệ đất đau …!
Quê Hương Vũng Áng dãi dầu ,
Từng con cá vụn âu sầu đợi trông …?

Nắng ban mai mặt trời chiếu sáng ,
Vắng bóng người buồn bạn bãi ngang .
Còn đâu những buổi chiều vàng
Gái trai tắm nắng dịu dàng ngây thơ …

1

Ngư dân nức nở mong chờ ,
Bao giờ chất độc khỏi bờ hỡi ai …?
Có chăng đuổi bọn nguy tai ,
Cùng quân bán nước chạy dài về Hoa .

Hãy vùng lên còng tên tội phạm ,
Với một đoàn nhũng lạm tham ô .?
Thanh niên xây dựng cơ đồ ,
Tự do đất nước màu cờ thương yêu .

Quân Dân chẳng phải như Tàu. ,
Giang Sơn nhuộm đỏ máu trào thành sông …!…?
Xương phơi thành núi chất chồng ,
Lòn đầu nịnh Hán diệt luôn giống nòi …?

Thương Quê Cha lệ nhoà cô giáo ,
Người sẵn sàng cất giọng thiết tha .?
Đem tâm can cứu dãy Sơn Hà ,
Xin cấp trên ngăn ngừa độc hại .

Đớn đau chưa một loài bại hoại ,
Bắt vào Xã lũng đoạn tinh thần …?
Biết phận mình chẳng muốn lần khân ,
Nhưng tên tuổi vang lừng tứ xứ …

Hào hùng thay thân em phái nữ ,
Dám liều mình đúng chữ lương tâm .
Không lo bắt bớ giam cầm ,
Đáng để cho đời vạn lần học hỏi …

Nơi phương này đồng tâm cùng với ,
Đứng bên nàng cứu vớt non sông .
Ra khỏi tay độc ác gông cùm ,
Cho tương lai đời sau con cháu …

Antioch , California Ngày 30 tháng 4 năm 2016

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s