Bốn Mùa…

Bốn mùa loanh quanh
Dỗ tình mong manh
Em vay mật ngọt
Ướp mắt long lanh
Bốn mùa héo hắt
Réo rắt mưa Ngâu
Trên mây cầu vòng
Cố nối chốn không..
Bốn mùa thay áo
Lá buồn xa xăm
Nhớ giọt sương dỗi
Ôm đất lạnh căm
Bốn mùa bôn ba
Bốn mùa đuổi nhau
Chúng mình Đông Hạ
Mãi cứ chia xa…
Bốn mùa đêm thâu
Bốn mùa trôi đâu?
Trời cao hay thấp?
Rớt mãi đớn đau ?!….
Nông thị
Nov.25/14

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME