*129 / THÁNG NGÀY TRÔI

Tháng ngày trôi thời gian quá vãng ,
Buổi đăng trình thoát nạn long đong .
Thương tâm khắc khoải chất chồng ,
Hình dung ảo ảnh nỗi lòng chứa chan …!

Đảo Hải Nam muôn ngàn tình tú ,
Dưới bầu trời giấc ngủ triền miên .
Thương thay một dạ ưu phiền ,
Mẹ Cha già yếu vợ hiền con thơ …

Trời xui chi bơ vơ chuốc đắng ,
Bỏ gia đình đằng đẵng ra khơi .
Phiêu lưu dấn bước xa vời ,
Trên đường lưu lạc cuộc đời bôn ba .

Lỡ sinh ra quê nhà lửa đạn ,
Sa vào vòng Quốc Nạn đảo điên .
Cọng quân chiếm cứ ba miền
Tự do bóp chết nhân quyền còn đâu …?…!

Dân Miền Nam âu sầu nhỏ lệ ,
Cậy có quyền thắng thế nhào vô .
Ôi thôi một lũ hồ đồ ,
Năm triệu đảng cọng tha hồ cướp dân .

Mọi cơ quan ngu đần con cháu ,
Kế tiếp nhau hút máu đồng bào .
Người tài trong cảnh lao đao ,
Tìm đường vượt biển tuôn trào biệt ly .!

Mất quê hương còn chi vất vưỡng ,
Kiếp lưu đày mộng tưởng ngày mai .
Hậu sinh con cháu nối dài ,
Tự do nhân đạo tương lai sáng ngời …

Nhớ thương em lẻ loi vắng bóng ,
Số phận mình ngấp ngỏng âu lo .
Nuôi con khôn lớn đợi chờ ,
Hôm nao đoàn tụ tình thơ ngậm ngùi …!

Nơi tha phương niềm vui chẳng có ,
Ốc mượn hồn lớp võ cưu mang .
Mưa rơi dưới ánh nắng vàng ,
Bỏ công xe cát đợi nàng song đôi .?

Vẫn ước mơ cơ trời quả báo ,
Sẽ có ngày mã đáo thành công .
Thủy chung giữ vững cõi lòng ,
Luân hồi chuyển hóa vợ chồng tương giao …

California ngày 05 tháng 7 năm 1988
Ghi lại ngày 25 tháng 02 năm 2017
Antioch,California USA
*129 / THÁNG NGÀY TRÔI

Tháng ngày trôi thời gian quá vãng ,
Buổi đăng trình thoát nạn long đong .
Thương tâm khắc khoải chất chồng ,
Hình dung ảo ảnh nỗi lòng chứa chan …!

Đảo Hải Nam muôn ngàn tình tú ,
Dưới bầu trời giấc ngủ triền miên .
Thương thay một dạ ưu phiền ,
Mẹ Cha già yếu vợ hiền con thơ …

Trời xui chi bơ vơ chuốc đắng ,
Bỏ gia đình đằng đẵng ra khơi .
Phiêu lưu dấn bước xa vời ,
Trên đường lưu lạc cuộc đời bôn ba .

Lỡ sinh ra quê nhà lửa đạn ,
Sa vào vòng Quốc Nạn đảo điên .
Cọng quân chiếm cứ ba miền
Tự do bóp chết nhân quyền còn đâu …?…!

Dân Miền Nam âu sầu nhỏ lệ ,
Cậy có quyền thắng thế nhào vô .
Ôi thôi một lũ hồ đồ ,
Năm triệu đảng cọng tha hồ cướp dân .

Mọi cơ quan ngu đần con cháu ,
Phân chia nhau hút máu đồng bào .
Nhân tài trong cảnh lao đao ,
Tìm đường vượt biển tuôn trào biệt ly .!

Mất quê hương còn chi vất vưỡng ,
Kiếp lưu đày mộng tưởng ngày mai .
Hậu sinh thừa kế nối dài ,
Tự do nhân đạo tương lai sáng ngời …

Nhớ thương em lẻ loi vắng bóng ,
Số phận mình ngấp ngỏng âu lo .
Nuôi con khôn lớn đợi chờ ,
Hôm nao đoàn tụ tình thơ ngậm ngùi …!

Nơi tha phương niềm vui chẳng có ,
Ốc mượn hồn lớp võ cưu mang .
Mưa rơi dưới ánh nắng vàng ,
Bỏ công xe cát đợi nàng song đôi .?

Vẫn ước mơ cơ trời quả báo ,
Sẽ có ngày mã đáo thành công .
Thủy chung giữ vững cõi lòng ,
Luân hồi chuyển hóa vợ chồng tương giao …

California ngày 05 tháng 7 năm 1988
Ghi lại ngày 25 tháng 02 năm 2017
Antioch,California USA