Truyện ngắn của Tiểu Tử

 
TIỂU TỬ: 33 truyện ngắn
*

Tiểu sử của tác gỉa: 

Họ tên : Võ Hoài Nam
Sanh : 1930
Nguyên quán : Gò Dầu Hạ ( Tây Ninh )
Bút hiệu : Tiểu Tử
*
– Tốt nghiệp trường Kỹ sư Marseille năm 1955.
– Dạy Lý hoá trung học Pétrus Ký : 1955/1956.
– Làm việc cho hãng dầu SHELL Việt Nam từ năm 1956 đến 30/04/1975.
– Vượt biên cuối năm 1978. Ðịnh cư ở Pháp từ đầu năm 1979 đến nay.
– Làm việc cho hãng đường mía của Nhà nước Côte d’ Ivoire ( Phi Châu ) :
1979/ 1982.
– Làm việc cho hãng dầu SHELL Côte d’ Ivoire từ năm 1982 đến 1991, về hưu ở Pháp.
– Trước 1975, giữ mục biếm văn ” Trò Ðời ” của nhựt báo Tiến.
– Bắt đầu viết truyện ngắn khi lưu vong qua Côte d’Ivoire.
– Tập truyện ” Những Mảnh Vụn ” ( Làng Văn Toronto xuất bản ) là tập truyện đầu tay.
*
XIN BAM VAO CAC LINKS DUOI DAY:


HOME

Press Esc or click anywhere to return to Mail.