Thầy Huỳnh Văn Thế

 

Bài sưu tầm :

3 – Bằng cấp Thạc Sĩ

2 – Học sinh lớp 6 bị trả về lớp 1

1 – LỆ PHÍ VISA CHO CÔNG DÂN MỸ VÀO VIỆT NAM TĂNG 500%