Người Việt tị nạn Cộng Sản tham dự diễn hành vào ngày Lễ tưởng niệm chiến sỹ trận vong ở Hoa Kỳ

1.  Xúc động Lễ tưởng niệm chiến sỹ trận vong ở Hawaii

Một cuộc diễn hành thật cảm động vào Memorial’s Day tại Hawaii. Trong cuộc diễn hành này có sự tham dự của một số phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa và các nước đã cùng tham chiến với Mỹ trong cuộc chiến tranh chống Cộng Sản VN. Đặc biệt trong phần xướng tên tưởng niệm, có tên của 2 sĩ quan VNCH…

2.  TT Nguyễn Xuân Phúc Bàng Hoàng Ở Hoa Kỳ Trước Sự Tuần Hành Của Lá Cờ VNCH