Về Đâu Sóng Dữ Biển Đông? / Ca sĩ Thế Sơn, thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Mời nghe tiếng hát Thế Sơn, qua 1 nhạc phẩm nói về biển, có thể làm 1 số người phải rơi nước mắt !

Phổ nhạc: Quốc Toản – Hòa âm & mix: Trúc Sinh (ASIA) – Chuyển ngữ: G/S Nguyễn Ngọc Bích
(Bài ca này tôi khóc cho quê cha / Nơi biển mình lũ giặc cắm giàn khoan / Mẹ Việt ơi, đây muối xát trong lòng / Thương anh chài, vượt hải lý Biển Đông…) Xin xem tiếp bài thơ và bản dịch ở phần Show More.

Về Đâu Sóng Dữ Biển Đông?

Bài ca này tôi khóc cho quê cha
Nơi biển mình lũ giặc cắm giàn khoan
Mẹ Việt ơi, đây muối xát trong lòng
Thương anh chài, vượt hải lý Biển Đông

Từ phương trời xin nắm tay lương dân
Nghe biển gào tủi phận nước ngàn cân
Mặc niệm chung cho nước mắt ân cần
Bên nhau cùng vượt biển lớn thành nhân

Người Việt Nam ai mà không nhớ biển
Đi hết đời cùng biển đảo quê hương
Biển của ta không bao giờ khoan nhượng
Dù súng lớn quân thù, dù sóng dữ cuồng điên

Ngày Việt Nam đau buồn khi mất biển
Đêm xuống rồi tìm biển cũ mà nương
Biển của ta xin giăng đầy tâm nguyện
Đến đó ta cùng máu biển hòa vương

Trả cá ngư dân, trả nước mắt mẹ hiền
Cá dù chết cũng quay về với biển
Nơi sinh ra biển cũ kêu thầm
Hoàng Sa Trường Sa là của ta: Việt Nam!

Nguyễn Thị Thanh Bình

Whereto the Surging Waves of the East Sea?

In this song I cry for our fatherland
To whose sea the bandits dare bring their oil rig
O Mother Vietnam, rubbing salt into our very heart
Pity the fishermen who had to brave the wide East Sea

From afar let us grab the hands of those honest folk
Hear the sea rage over the weighty fate of our land
Let’s stand in memoriam, for our tears to fall down
On the fate of adults who had to overcome this

As Vietnamese who among us does not miss the sea
For we have spent our lives with “our” sea and islands
“Our sea” has yet to yield, whether to the enemy’s
Big guns or the wild, wild raging waves

On the day when Vietnam will have lost its sea
The night will descend as we follow it
Let’s pledge ourselves to “our sea”
As we mix our blood to the sea waves

Give back our fish to the Viet fishermen, and tears to our mothers
Even in death the fish will return to the sea
Where they were born, in that old sea
Next to Vietnam’s Paracels and Spratly Islands.

Translated by Nguyen Ngoc Bich
Springfield, August 5, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s