Nhạc Hoàng Thi Thơ

 

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ – Những sáng tác bất hủ  (Clip đã bị xóa)