KHÔNG

1- Văng vẳng đâu đây một tiếng KHÔNG,
Nghe như đau xót hiện trong lòng.
Giao lưu năm tháng KHÔNG thương nhớ,
Qua lại bao ngày nhớ cũng KHÔNG.
Ngày ấy chung đôi KHÔNG trọn nợ,
Bây giờ xa cách nghĩa bằng KHÔNG.
Cả đời gặp lại KHÔNG duyên nợ,
Ôm trọn tình mình một chữ KHÔNG.

4d1f736be88587e556b1069822d2038d

2-Dù nói bao nhiêu cũng chữ KHÔNG,
Người ơi nhắc đến chỉ đau lòng.
Nhìn vào gương thấy mi nhăn nhó,
Ngước mắt thấy trời khoảng trống KHÔNG.
Đi đứng một hồi nghe bủng dạ,
Ngồi lâu ruột thắt khác gì KHÔNG.
Một mình tâm sự cùng mây gió,
Thoảng nhớ tình đời KHÔNG với KHÔNG.
HỒ NGUYỄN

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

   *  HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s