*335 / MẸ GIÀ TRÔNG CON

Xao xác trưa hè tiếng ve ca ,
Dáo dác bên mương bóng mẹ già .
Tục tác đưa xa gà nhảy ổ ,
Dòng suối róc rách chảy la đà .

Mắt mẹ mờ biền biệt bóng con ,
Nặng trĩu trông mong quá mỏi mòn .
Bom đạn ngăn cách tình mẫu tử ,
Khô tròng nhỏ lệ đời cô đơn …!

Mái dột cột xiêu một túp lều ,
Bốn bề cô quạnh bóng tịch liêu .
Hiu hắt ngọn đèn ngồi tưởng nhớ ,
Đêm nằm gió cuốn thổi trăm chiều …

Ù ù tiếng đạn réo khắp vùng ,
Mẹ buồn ngơ ngác nhìn mông lung .
Lo lắng buồn riêng lòng băng giá ,
Ai khổ chăng ai tiếng đì đùng ..!

Cheo leo heo hút chỉ bóng bà ,
Qua mùa mưa lạnh thật xót xa .
Thắt thẻo theo con đời khô héo ,
Hoàng hôn rũ bóng ánh chiều tà …!

Mẹ già đứt ruột theo con chiến đấu chống
quân thù cọng quân quấy phá …
Huế 12 tháng 10 năm 1968