Viết cho tháng 4/1975

Hận thù trong chiến thắng
*
Rêu rao Giải Phóng Miền Nam
Vì dân vì nước tay cầm A-Ka
Lọc lừa ngọt mật cáo già
Bởi dân ai nỡ bỏ qua mà đành
Do lòng ái quốc tôi, anh
Thoát ly ôm súng tử sanh không màng
Ngày đêm pháo kích dân gian
Hại dân hại nước dân làng kêu than
Rậm rật cờ đỏ sao vàng
Dép xe nón vải bò đàn reo vang
Khoe khoang Mỹ cút Ngụy nhào
Lòng dân thấy rõ thằng nào mỵ dân
Hà Nội lột xác ra đần
Giải phóng đất nước quỳ dâng cho Tàu
*TĐT 4/2017

Lòng người ra đi
*
Ra đi cách biệt gia đình
Không phải xa đất dứt tình nước non
Cũng không xa lánh bà con
Ra đi vì bởi xoi mòn tim gan
Quốc dân điêu đứng lầm than
Bất công xã hội dân oan kêu trời
Bởi quân Cộng sản gặp thời
Thù này di hận đời đời thiên thu
Không sống chung với kẻ thù
Ra đi lòng luống Đông Du trở về

Trần Đông Thành 23/4/2017

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành